Telefonrecept


Jag följer jordbruksverkets föreskrifter om läkemedelsförskrivning – Enligt lag måste djuret undersökas av veterinär innan recept får skrivas ut. Det finns några undantag, som till exempel p-piller åt katt, vissa antiparasitära medel och vid förnyelse av recept av en del kroniska besvär.

Receptarvode/administrationskostnad telefonrecept/förnyelse: 100kr

Receptarvode vid veterinärbesöket eller i samband med mask i träckprover kollade av Veterinärbesöket: 50kr