Jag följer jordbruksverkets föreskrifter om läkemedelsförskrivning – Enligt lag måste djuret undersökas av veterinär innan recept får skrivas ut. Det finns några undantag, som till exempel p-piller åt katt, vissa antiparasitära medel och vid förnyelse av recept av en del kroniska besvär (som inte överstigit en viss tid sedan djuret undersöktes senast).

Receptarvode/administrationskostnad telefonrecept/förnyelse: 150kr.

Vad ingår i kostnaden? Förutom det administrativa att skrivs recept behövs även journalföring i ditt djurs journal, samt ett veterinärt ansvar över behandlingen och viss rådgivning.

skriver journal på katt vaccination