Munhåleundersökning, grundpris:  ingår sedering (lugnande) normaldos, noggrann undersökning med munstege och lampa samt vid behov ”munkamera”, spegel och sond. Förebyggande och behandlande åtgärder/slipning (maskinell) och betselgenomgång.

-häst över 2 år, från 1995 kr

-häst under 2 år: från 1795 kr

-återbesök hästtandvård inom ca 6 månader: från 1695kr

Tillkommer eventuellt:  påfyllnad av sedering, kostnad för evt Fluorlack eller Decapinolgel, vargtandsexrtraktion, mer omfattande (tidskrävande) rensning av foderfickor, röntgen, kindtandsextraktioner, tandfyllning/-lagning m.m.

Vi berättar alltid vad vi gör och ser och visar dig gärna i din hästs mun, och går igenom vad som behöver göras. Pris beroende på omfattning och svårighetsgrad och bokas eventuellt om för åtgärd vid annat tillfälle med tillräckligt avsatt tid. Prisexempel se nedan.

Ridskolor, trav/galoppstall, turridning och andra verksamheter -kontakta oss för offert och referenser. Vi ansvarar för hästtandvården på ett flertal hästverksamheter, se referenslista här.

-Bortoperation av vargtänder: 700kr/tand ovanpå grundpriset. Ingår operation, starkare sedering, lokalbedövning, utrustningsanvändning/desinficering och material.

-åtgärd omfattande foderfickor (foder som packats ner i tandkött med periodontit/tandköttsinflammation): enkla/fåtal: 380kr, svåra/omfattande/spolning med Equus-Jetmaskin: 500-1000 kr (beroende på omfattning och tidsåtgång), evt diastemvidgning 500kr/lokalisation.

-Bortoperation av kindtänder eller framtänder: olika pris beroende på hästens ålder, status och lokalisation på tanden, mängd sedering som går åt med mera. Pris från 800kr  (vid mycket enkel kindtandsextraktion) till ca 12000kr per tand (måttligt till svåra extraktioner, vid mkt svåra upp till 35000kr beroende på teknik/operationsmetod, detta kommuniceras givetvis innan). Ingår sedering, lokalbedövning, material, smärtstillande, recept med mera. Tillkommer eventuell röntgen.

-Lägga till munhåleundersökning i samband med besiktning, hälsocheck, ny-häst-i-stallet-paket eller seniorkontroll: grundpris 1795kr

*läs mer om vargtandsrester Här<

Vill du veta hur en munhåleundersökning med mig går till, klicka här!

Betseltillpassning – 750kr,

(Pris Vid genomgång för bokning av enbart detta eller i samband med annan åtgärd, ingår annars i priset för munhåleundersökning). Vid genomgången går vi igenom din hästs munanatomi och ser hur hästens bett ligger i munnen och pratar om lämplig bettstorlek, tillpassning och bettyper som kan passa just din häst. Kunskapen baseras på senaste årtiondets uppdaterade vetenskap på området inom hästens tänder och munhåla samt från diskussioner på de senaste årens internationella hästtandvårdskonferenserna jag deltagit i. Nya rekommendationer har kommit sedan vi lärde oss att hästen ska ha ”2 veck i mungipan och bettet sticka ut 0,5 cm i sidorna”.

Röntgen:  2200kr

Kan även ta intraorala bilder för att optimera undersökningen och bedömning av tillståndet av din häst. Har digitalröntgen med portabel kamera i bilen. Endast personer över 18 år får närvara som inte är gravida. Meddela oss om vi behöver ha med assistent.


Vaccinationer:

Influensa +/- stelkramp: 580kr, i samband med munhåleundersökning: 500kr

Botulism: 700kr, i samband  med munhåleundersökning 650.

Paket influensa (+/-stelkramp)+botulism: 1200kr, i samband med munhåleundersökning 1050kr.

 

Allmän klinisk undersökning samt kostnad återbesök (om inget annat anges):   900kr (evt recept ingår)

Rådgivning/konsultation via telefon eller messenger/mail: 350kr, tillkommer evt recept.

Avlivning:
är mer om hur en hästavlivning går till under ”Inför besöket

Priserna är inklusive åtgärd, material och medicinkostnader, dvs. Fast pris.

-sedering/lugnande och bult med avblodning: 1700 kr

-sedering och avlivning med injektion: 2700 kr

-sövning innan avlivning med injektion: 4000 kr

För borttransport av kroppen,  läs under ”inför besöket”,- om avlivning av häst. Evt kostnad för detta betalas till respektive firma.

Träckprov för kontroll av förekomst av blodmask och spolmask: 300kr/häst inklusive rådgivning och evt recept på avmaskningsmedel. Obs! ingen odling för stora blodmasken. Resultat i EPG (eggs per gram) enligt McMastermetoden på eget lab.

Hästbesiktning:

-Utförs om underlag och väderlek tillåter en noggrann gårdsbesiktning med rörelsekontroll. Hästen ska vid besöket vara ren.

Bra blankett för säljare och köpare att fylla i innan besiktning kan fås av mig innan besiktningen, meddela mig vid bokningen om detta.

-Besiktning med böjprov: 2500kr (även inkl longering, enkel muninspektion)

-Besiktning utan böjprov: 2000kr (inkl longering, enkel muninspektion)

-Tillägg munhåleundersökning: 1795kr (sederad häst, munstege, undersökning med journalföring, förebyggande och behandlande åtgärder i en övrigt normal mun.) (ord. Pris 1995kr). 

-Avbruten besiktning: 700kr

(Hästen upptäcks tidigt under besiktningen att den inte kommer få godkänt i protokollet, och besiktningen beslutas att avbrytas)

-Ombesiktning av tidigare avbrutet besiktigad häst: 1100kr

Id-kontroll och konturdiagram inför hästpass, samt chipmärkning: 1100kr

Chipmärkning: 400kr

Hälsocheck inför igångsättning mm.: 1800kr.

(inkl fullständig besiktning med rörelsekontroll samt genomgång av sadel och bett/utrustning och rådgivning. Vid tillägg fullständig munhåleundersökning (lugnande, munstege, undersökning exkl åtgärder) tillkommer rabatterat pris 1695kr (Ord 1995kr). Blodprovstagning och analyser kan också tilläggas om önskvärt).

Foderrådgivning och för hästen uträknad anpassad foderstat 450 kr, inklusive två uppföljningar av foderstaten med rådgivning: 650kr. Detta utförs av Fodermärkesoberoende Maria på Veta mer – om häst och hälsa, hemsida www.vetamer.nu.

Ny-häst-i stallet-paket 1450kr

Köpt ny häst eller ska byta stall; paket med allmän klinisk undersökning, genomgång av sadel och träns/betsel, foderrådgivning inklusive för hästen anpassad och uträknad foderstat, rådgivning om vad man bör tänka på när hästen byter stall och eventuellt ryttare och utrustning, samt ingår recept på avmaskning att ge 3 dagar innan flytt. Val: Lägg till fullständig munhåleundersökning (lugnande, munstege, undersökning inkl åtgärder) för 1695kr (mot ordinarie 1995kr) för att få reda på hästens munstatus och få en fortsatt tandvårdsplan för hästen.

Lägg till rörelseundersökning (rakt och böjt spår, evt böjprov, evt rörelse under ryttare) för 875kr. Foderrådgivning och foderstatsberäkning sker i samarbete med Maria på Veta mer – om häst och hälsa, (hemsida www.vetamer.nu)

Seniorkontroll: 950kr

hästar över 15 år räknas som ”seniora”. 

(Inkl  allmän klinisk undersökning, anamnes, rörelseundersökning, palpation rörelseapparaten, ögonkontroll,  enkel munhåleinspektion utan sedering (en full munkoll med sedering kan läggas till för 1695kr mot ordinarie pris 1895kr) blodprovstagning, eventuellt även för kontroll av PPID/”Cushing”; mkt vanligt bland äldre hästar, dessa behöver behandling för att må bra. Rådgivning. (Kostnad för blodprovsanalyser på lab tillkommer.) Lägg till foderstatsrådgivning inklusive individuellt anpassad uträknad foderstat för 450kr (utförs i samarbete med Maria på Veta mer – om häst och hälsa, hemsida www.vetamer.nu). Böjprov ingår inte i rörelseundersökningen – kan läggas till för 750kr.

Blodprovstagning: 450kr (inkl rådgivning och tolkning av resultatet samt rådgivning. Labanalyskostnad från labbet tillkommer ).

PPID-koll/cushing: provtagning 250kr + labkostnad 650kr = 900kr

Är det första gången jag träffar hästen tillkommer klinisk undersökning, om jag inte är hos hästen för annat ärende.

Är det första gången hästen ska provtas och det är höst, finns under september och oktober en voucher att fylla i och skriva ut här: så blir analyskostnaden gratis! (www.langthastliv.se) Endast porto för provet tillkommer.

Dräktighetskontroll via blodprov, (dag 45-100 eller 110-,) 1000kr (inkl blodprovstagningen och labkostnad, provhantering. Mätning av specifika dräktighetshormoner)

Lugnande (inför hovslagare, pälsklippning mm): 550kr.

Intygsskrivning: 250kr

-tilläggsregistrering häst, livintyg i samband med avlivning, kan ej tävla m.m.