Varför är hembesök så bra?

Anledningarna kan vara många, men en viktig sak enligt mig är att djuren är tryggare i sin hemmiljö. Ny forskning har visat att många djur upplever stress redan när de sitter i väntrummet på en veterinärklinik, beroende på tex att de upplevt något otrevligt där förut, de känner stresslukt från andra djur, blir stressade av andra djur i väntrummet med mera. En annan viktig aspekt är smittorisken, som minskar avsevärt med hembesök jämfört med att sitta i lokaler med många andra (ofta sjuka) djur.

Andra anledningar till hembesök kan vara att det är svårt/stressande att transportera djuret, en har många djur som behöver vård eller vaccination/besiktning, en har ingen barnvakt eller bil/transportmöjligheter.  Och inte minst vid hemavlivningar- vid sorg kan det vara skönt att slippa vistas bland andra människor, och det är fint att låta sitt djur vara lugn och trygg kanske på sin favoritplats, utan en stressig upplevelse med transport och klinikbesök.

Man kan göra många undersökningar och behandlingar i hemmiljö, det vi kan erbjuda är polikliniska besök och undersökningar, provtagningar (blod, urin, hud, öron) samt röntgen av icke akut karaktär. Vi utför inte smådjurstandvård, ultraljud, kirurgi och undersökningar som kräver narkos (vi ger endast lugnande vid hembesök av praktiska skäl).

Länk till artikel: https://www.veterinarmagazinet.se/2017/05/skapa-lugnande-miljo-pa-kliniken/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrevet

 

Katt
Katt

Varför är stallbesök så bra?


Hästen slipper en stressande transport och kan vara lugnare hemma i van miljö, en kanske har flera hästar som behöver vaccineras/munhåleundersökas – då är det bökigt att transportera in alla, man slipper ställa en häst som har väldigt ont i en transport ifall det går att åtgärda på hemmaplan (fång, hovbölder , de flesta koliker m.m. Kan vara bra med en första undersökning på hemmaplan innan en vet vad som är fel, många gånger kan det behandlas hemma eller åtminstone smärtstillas/stabiliseras och hästen är mindre smärtpåverkad innan den behöver vidare vård på klinik. Även här är smittorisken en viktig faktor – att vara hemma i stallet är mycket bättre ur den synpunkten!