Förberedelser inför besöket

Du ska kunna hjälpa till att hålla i ditt djur om det är nödvändigt för undersökningen/behandlingen. 

 • En ansvarig vuxen över 18 år måste vara
  med vid besöket.

   

 • Djuret ska ha ett beteende som inte är farligt att hantera – Det är viktigt att vi kan arbeta så säkert som möjligt utan att någon av oss kommer till skada! Vi kan neka att behandla ditt djur om djuret uppträder farligt.

   

 • Se till att du har en egen olycksfallsförsäkring om något skulle hända dig.

   

 • För hästtandvård behöver vi vara i ett dragfritt stall med plant, halkfritt underlag och kunna hålla plusgrader på vintern. Det får inte vara för mycket spring runtomkring, dvs det ska vara lugn och ro omkring hästen. Tänk på att hästen får lugnande medel!

   

 • OBS! Står din häst i utebox/lösdrift utan möjlighet att arbeta dragfritt/med väderpåverkan/plusgrader så önskar vi att du har rutinbesöket under sommarhalvåret, annars får du komma med den till klinik när vi jobbar där.

 • Ha djuret infångat/inomhus/i stallet osv inför besöket. Om tex katt eller häst behöver fångas in när vi är på plats och detta överstiger 15 minuter debiteras väntetid om 300kr (per påbörjade15 minuter).

   

 • Om det inte finns rinnande vatten i stallet, förbered med hinkar (för handtvätt, eller annan rengöring och spolning av hästens mun, vi har pump med vid behov). 
  Gärna ren handduk också

   

 • Ha djurets pass/vaccinationskort redo om det ska vaccineras vid besöket

  Om betalning

  Den som är vårdbeställare är betalningsskyldig.

  Betalning sker vid besöket med Swish eller kort.

  Faktura endast efter särskilt godkännande, ev. kreditkontroll kommer att göras. Fakturaavgift tillkommer då om 100kr.

  Betalning med faktura ska ske inom 20 dagar. Fakturan kommer till dig via mail. Jag skickar ut 1-2 påminnelser. Dröjsmålsränta enligt räntelagen med 12%. Om betalning ändå inte sker, skickas ärendet vidare till Kronofogden.

  Angående direktreglering med försäkringsbolag – jag har möjlighet att direktreglera med de flesta försäkringsbolag. Direktregleringsavgift tillkommer med 150kr.

  Lagring av personuppgifter/Veterinärbesökets hantering av GDPR:

  Veterinärbesöket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) och svensk lagstiftning. Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, e-post, tel.nr, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten.

  Veterinärbesöket sparar och hanterar personuppgifter för journalföring samt fakturering. Enligt Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) krävs journalföring för samtliga förrättningar, samt att dessa journaler sparas i minst 5 år. Enligt Lag om ändring i bokföringslagen (2010:1514) krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst 7 år. Vid registrering i vårt journalsystem ger Ni automatiskt samtycke till lagring av Era personuppgifter.

  Utgår från Malmö

  Veterinärbesöket arbetar med hästtandvård
  i sydvästra Skåne

  Öppettider

  Måndag-Fredag
  8:30-16:00

  Söker du en tandläkare till häst har du hittat rätt. Vi är specialiserade på hästens munhälsa.