Förberedelser inför besöket

Du ska kunna hjälpa till att hålla i ditt djur om det är nödvändigt för undersökningen/behandlingen. Till stressade katter kommer man långt med en lite större handduk att hålla dem i, som en ”wrap”. Ibland kan det vara/bli nödvändigt att ge lugnande, till exempel till stressade djur som måste undersökas/behandlas, eller till aggressiva djur som behöver veterinär åtgärd.Till katt kan det om nöden kräver behöva användas en så kallad ”tvångsbur”, eller särskilda ”katthandskar”. Det är viktigt att jag kan arbeta så säkert som möjligt utan att någon av oss kommer till skada! Meddela mig innan besöket om ditt djur är mycket besvärligt att hantera så tar jag med vad jag tror mig behöva.

Se till att du har en egen olycksfallsförsäkring om något skulle hända dig.

-ha djuret infångat/inomhus/i stallet osv. Om tex katt eller häst behöver fångas in när jag är på plats och detta överstiger 15 minuter debiteras väntetid om 200kr (per påbörjade15 minuter). Katter som är svåra att fånga kan vara bra att hålla i litet utrymme utan många gömställen som en säng eller soffa. Stäng in dem innan jag kommer, så de inte anar oråd! Vissa katter har ett särskilt sinne för att något är på gång.

  • Ha djurets pass/vaccinationskort redo om det ska vaccineras vid besöket

  • Ha djuret så rent som möjligt – torka av blöt hund/tassar som varit ute i regnväder, rengör leriga hovar på hästen och ha den borstad, det underlättar undersökningen.

  • Om det inte finns rinnande vatten i stallet, förbered med hinkar (för handtvätt, eller annan rengöring).
    Gärna ren handduk också

  • Katt-och hundbesöket- förbered gärna en lämplig plats där undersökning kan ske, till exempel undanplockat på matbordet.

  • Ha gärna journalutdrag med från tidigare veterinärbesök, om djurets historia bedöms ha betydelse för veterinärbesöket.

  • Ha eventuellt med papper från försäkringsbolaget

Om betalning

Den som är vårdbeställare är betalningsskyldig.

Betalning sker vid besöket med Swish eller kort.

Faktura endast efter särskilt godkännande, ev. kreditkontroll kommer att göras. Fakturaavgift tillkommer då om 100kr.

Betalning med faktura ska ske inom 20 dagar. Fakturan kommer till dig via mail. Jag skickar ut 1-2 påminnelser. Dröjsmålsränta enligt räntelagen med 12%. Om betalning ändå inte sker, skickas ärendet vidare till Kronofogden.

Angående direktreglering med försäkringsbolag – jag har möjlighet att direktreglera med de flesta försäkringsbolag. Direktregleringsavgift tillkommer med 150kr.

Lagring av personuppgifter/Veterinärbesökets hantering av GDPR:

Veterinärbesöket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) och svensk lagstiftning. Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, e-post, tel.nr, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten.

Veterinärbesöket sparar och hanterar personuppgifter för journalföring samt fakturering. Enligt Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) krävs journalföring för samtliga förrättningar, samt att dessa journaler sparas i minst 5 år. Enligt Lag om ändring i bokföringslagen (2010:1514) krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst 7 år. Vid registrering i vårt journalsystem ger Ni automatiskt samtycke till lagring av Era personuppgifter.

Samojed