Blankett avlivningsmedgivanden,
inkl fullmakt

Anhållan om avlivning >

Fullmakt Anhållan om avlivning >

-Bra länkar:

SVA om djurhälsa och sjukdomar: http://www.sva.se/djurhalsa

Hästsverige – samlad sida med allt en hästälskare behöver veta och lite till : www.hastsverige.se

Veta mer – om häst och hälsa – allt om foder och foderrådgivning till hästar: http://vetamer.nu/varfor-foderradgivning/

Om hästpass: https://dvmagasinet.jordbruksverket.se/veterinarmedicin/hast/lagarochreglerhast.4.441224c615944318f325e481.html

Allt om hundar – köpa hund, om hundraser, mm:  https://www.skk.se/

Allt om katter http://www.sverak.se/

                     – www.kattveterinaren.se

Om djurhållning, lagar och regler, hästar (SJV) http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html

Om djurhållning, lagar och regler, hundar och katter (SJV): http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter.4.207049b811dd8a513dc8000413.html

Om resor med smådjur, sjv: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/resamedhundochkatt.4.3d54618b14a5f84b09c4ef1a.html