Det finns många orsaker till klåda hos våra husdjur, oavsett vilken så behöver det undersökas och behandlas, då det sänker djurets livskvalitet att ha irriterande klåda som gör att den kanske fnattar sig hela nätterna.

Många gånger behövs flera besök, då klådan behöver utredas över tid, för att utesluta orsaker till den.

I regel börjar vi med att noggrannt gå igenom djurets anamnes (historia). Jag kommer ställa frågor, och du kommer få ett formulär att fylla i på förhand som handlar om ditt djurs klåda. Till exempel på frågor är om den kliar sig året runt eller säsongsbetonat? Har fler i familjen besvär? Kliar den sig någon tid på dygnet? Hur mår den i magen? Vad får djuret att äta? När började klådan? Har den klåda efter en hudinfektion, eller har den fått hudinfektion av att den kliar sig?

Därefter undersöker jag ditt djur, och tar eventuella prover och hudskrap.

Sedan följer en utredningsprocedur – vi börjar med att behandla en eventuell hudinfektion, du får ett behandlingsprotokoll att följa. Vi vill också utesluta att djuret inte har ektoparasiter som kliar. Vi bokar tid för återbesök, och jag undersöker ditt djur på nytt. Har djuret blivit bra eller har den fortfarande klåda?  Nu kan det vara tal om allergi. Det är en krävande utredningsprocess, som tar tid och noggrannhet från dig som djurägare. Vi börjar med att ta reda på om det är något foder som den inte tål genom en mycket strikt så kallad eliminationsdiet i ungefär 8 veckor. Därefter utvärderar vi på nytt, och har detta inte hjälpt, kan det vara något i djurets miljö den inte tål. Vi tar prover för detta, och påbörjar behandling för denna typ av allergi.

Det är viktigt att komma ihåg att allergi är livslångt, och att man följer det behandlingsprotokoll som vi går igenom beroende på  vad ditt djur lider av.

Trots en kanske omfattande utredning krävande behandling, så kommer du att märka ett betydligt gladare och mer tillfreds djur med mindre klåda och hudproblem i framtiden!