Om kolik på häst – att ha koll på


Om kolik på häst – att ha koll på för hästägare! 

En häst är skapad att beta och tugga i ca 18 timmar per dygn. Det finns i och med detta många saker att tänka på så att inte hästen ska bli sjuk.

Hästens foderstat ska i huvudsak bestå av grovfoder av god kvalitet. Helst uppdelat på flera gånger per dygn, om den inte får fri tillgång. Man får ta hänsyn till om hästen är lätt-eller svårfödd när man beräknar hästens foderstat, och går den lätt upp i vikt får man komplettera med något med mindre energi så att hästen behåller mättnadskänslan och får sitt tuggbehov uppfyllt.

Hästens mag-och tarmsystem är anpassat för att den ska äta länge och ofta, – frångår man det kan den drabbas av kolik och magsår.

Hästen utsöndrar saliv endast när den tuggar, och saliven neutraliserar magsyran, som hos hästen produceras hela tiden. En häst med tom mage kan alltså lättare få magsår av magsyran, men också av stress  när den inte får äta/tugga som den är skapt för. Detta kan i sin tur utlösa stereotypa beteenden såsom krubbitning eller vävning.

Hästen har en liten magsäck och långa tarmavsnitt med olika ”kammare” och diametrar – ett ojämnt matflöde kan leda till kolik.

Hästar är känsliga för tvära foderbyten, för mögligt/dålig hökvalitet samt för för mycket kraftfoder/stärkelse i dieten i förhållande till grovfodret. Det kan leda till tarmflorerubbningar – som i sin tur kan ge kolik, eller fång – en hovsjukdom som är mycket smärtsam för hästen. Låt alltid hästen vänja sig med nytt grovfoder/bete över flera veckor.