Hästtjänster


Vaccinationer:

Influensa +/- stelkramp: 480kr, i samband med munhåleundersökning: 380kr

Botulism: 550kr

-påfyllnad grundvacc botulism: 500kr  (om första sprutan getts av Veterinärbesöket)

Stelkramp: 350kr

Paket influensa (+/-stelkramp)+botulism: 900kr

Munhåleundersökning, grundpris:  ingår sedering (lugnande) normaldos, noggrann undersökning med munstege och lampa samt vid behov ”munkamera”, spegel och sond. Förebyggande och behandlande åtgärder/slipning vid i övrigt normal munhåla. Mer avancerade fall, såsom rensning av foderfickor i tandkött (tidsåtgång mer än ”normal” undersökningstid ca 45 min) kindtandsfrakturer, tandextraktioner, avancerad karies från grad 3 som behöver lagas med mera kostar mer beroende på omfattning, och bokas eventuellt om för åtgärd vid annat tillfälle. Jag samarbetar med andra veterinärer som kan hjälpa mig med till exempel röntgen eller svårare tandfall där det kan vara bra att diskutera fallet tillsammans.

-häst över 2 år, från 1780 kr

-häst under 2 år: från 1280 kr

-återbesök hästtandvård inom ca 6 månader: 1395kr

Tillkommer eventuellt:  påfyllnad av sedering, kostnad för evt Fluorlack eller Decapinolgel, vargtandsexrtraktion, mer omfattande rensning av foderfickor. Jag berättar alltid vad jag gör och ser och visar dig gärna i din hästs mun, och går igenom vad som behöver göras.

Ridskolor, trav/galoppstall, turridning och andra verksamheter -kontakta mig för offert.

-Bortoperation av vargtänder: 395kr/tand ovanpå grundpriset. Ingår starkare sedering, lokalbedövning, utrustningsanvändning/desinficering och material.

-Vid återbesök för vargtandsrest*: 180 kr om endast enkel undersökning,  600 kr vid åtgärd. (ingår sedering, material, lokalbedövning, åtgärd).

-åtgärd omfattande foderfickor (foder som packats ner i tandkött med periodontit/tandköttsinflammation): enkla/fåtal: 380kr, svåra/omfattande: 580 kr

-Bortoperation av kindtänder eller framtänder: olika pris beroende på hästens ålder, status och lokalisation på tanden, mängd sedering som går åt med mera. Pris från 1000kr (vid mycket enkel kindtandsextraktion) till 8000kr per tand (måttligt till svåra extraktioner, vid svåra komplicerade tar jag hjälp av mitt hästtandvårdsnätverk). Ingår sedering, lokalbedövning, material, smärtstillande, recept med mera.

-Lägga till munhåleundersökning i samband med besiktning, hälsocheck, ny-häst-i-stallet-paket eller seniorkontroll: grundpris 1580kr

*läs mer om vargtandsrester Här<

Vill du veta hur en munhåleundersökning med mig går till, klicka här!

Hästbesiktning:

-Utförs om underlag och väderlek tillåter en noggrann gårdsbesiktning med rörelsekontroll.

Bra blankett för säljare och köpare att fylla i innan besiktning kan fås av mig innan besiktningen, meddela mig vid bokningen om detta.

-Besiktning med böjprov: 1800kr (även inkl longering, enkel munispektion)

-Besiktning utan böjprov: 1400kr (inkl longering, enkel muninspektion)

-Tillägg munhåleundersökning: 1580kr (sederad häst, munstege, undersökning med journalföring, förebyggande och behandlande åtgärder i en övrigt normal mun.)

-Avbruten besiktning: 700kr

(Hästen upptäcks tidigt under besiktningen att den inte kommer få godkänt i protokollet, och besiktningen beslutas att avbrytas)

-Ombesiktning av tidigare avbrutet besiktigad häst: 1100kr

Id-kontroll och konturdiagram inför hästpass, samt chipmärkning: 850kr

Chipmärkning: 400kr

Hälsocheck inför igångsättning mm.: 1800kr.

(inkl fullständig besiktning med rörelsekontroll samt genomgång av sadel och bett/utrustning och rådgivning. Vid tillägg fullständig munhåleundersökning (lugnande, munstege, undersökning exkl åtgärder) tillkommer rabatterat pris 1550kr (Ord 1780kr). Blodprovstagning och analyser kan också tilläggas om önskvärt).

Foderrådgivning och för hästen uträknad anpassad foderstat 450 kr, inklusive två uppföljningar av foderstaten med rådgivning: 650kr. Detta utförs av Fodermärkesoberoende Maria på Veta mer – om häst och hälsa, hemsida www.vetamer.nu.

Ny-häst-i stallet-paket 1450kr

Köpt ny häst eller ska byta stall; paket med allmän klinisk undersökning, genomgång av sadel och träns/betsel, foderrådgivning inklusive för hästen anpassad och uträknad foderstat, rådgivning om vad man bör tänka på när hästen byter stall och eventuellt ryttare och utrustning, samt ingår recept på avmaskning att ge 3 dagar innan flytt. Val: Lägg till fullständig munhåleundersökning (lugnande, munstege, undersökning inkl åtgärder) för 1580kr (mot ordinarie 1780kr) för att få reda på hästens munstatus och få en fortsatt tandvårdsplan för hästen.

Lägg till rörelseundersökning (rakt och böjt spår, evt böjprov, evt rörelse under ryttare) för 875kr. Foderrådgivning och foderstatsberäkning sker i samarbete med Maria på Veta mer – om häst och hälsa, (hemsida www.vetamer.nu)

Seniorkontroll: 950kr

hästar över 15 år räknas som ”seniora”. 

(Inkl  allmän klinisk undersökning, anamnes, rörelseundersökning, palpation rörelseapparaten, ögonkontroll,  enkel munhåleinspektion utan sedering (en full munkoll med sedering kan läggas till för 1580kr mot ordinarie pris 1780kr), blodprovstagning, eventuellt även för kontroll av PPID/”Cushing”; mkt vanligt bland äldre hästar, dessa behöver behandling för att må bra. Rådgivning. (Kostnad för blodprovsanalyser på lab tillkommer.) Lägg till foderstatsrådgivning inklusive individuellt anpassad uträknad foderstat för 450kr (utförs i samarbete med Maria på Veta mer – om häst och hälsa, hemsida www.vetamer.nu). Böjprov ingår inte i rörelseundersökningen – kan läggas till för 750kr.

Allmän klinisk undersökning samt kostnad återbesök (om inget annat anges):   650 kr (evt recept ingår)

Blodprovstagning: 250kr (inkl rådgivning och tolkning av resultatet. Labanalyskostnad från labbet tillkommer )

PPID-koll/cushing: provtagning 250kr + labkostnad 650kr = 900kr

Är det första gången jag träffar hästen tillkommer klinisk undersökning med 450kr, om jag inte är hos hästen för annat ärende.

Är det första gången hästen ska provtas och det är höst, finns voucher att fylla i och skriva ut här: så blir analyskostnaden gratis! (www.langthastliv.se)

Dräktighetskontroll via blodprov, (dag 45-100 eller 110-,) 1000kr (inkl blodprovstagningen och labkostnad, provhantering. Mätning av specifika dräktighetshormoner) 

Kolikbehandling: från 2500kr  (inkl klinisk undersökning, rektalisering, näsvalgsond, åtgärd, rådgivning. Tillkommer medicinkostnader och eventuell åtgärd för  dropp/vätska intravenöst).

Lugnande (inför hovslagare, pälsklippning mm): 550kr.

Kastration hingst, stående: 2600kr liggande: 3450kr

Intygsskrivning: 150kr

-tilläggsregistrering häst, livintyg i samband med avlivning, kan ej tävla m.m.

Sårbehandling:

– sårbehandling 1: från 750kr

(Inkl. Klinisk undersökning, undersökning och klipp och tvätt av sår, ompolstring. Tillkommer kostnad för material, evt sedering, medicin och recept.)

-sårbehandling 2: från 1250kr

(Inkl. Klinisk undersökning, sedering/lugnande, undersökning och klipp och tvätt av sår, lokalbedövning, evt. ett par stygn, ompolstring. Tillkommer kostnad för material, medicin och recept.)

-sårbehandling 3: från 1475kr

(Inkl. Klinisk undersökning, sedering, klipp och tvätt och undersökning av sår, lokalbedövning, eventuellt drän, sy såret, ompolstring. Tillkommer kostnad för material, medicin och recept.)

Fång: från 1375kr

(Inklusive anamnes, allmän klinisk undersökning, undersökning hovar, evt avdragning skor, polstring hovar, behandling, rådgivning. Tillkommer kostnad för material och medicin/recept.)

Hovböld: från 1275kr

(Inklusive anamnes, allmän klinisk undersökning, undersökning hov, evt avdragning sko och uppverkning, våtvarmt omslag/ompolstring, rådgivning. Tillkommer kostnad för material, medicin/recept.)

Ögonbekymmer: från 1175kr

Återbesök: från 575kr

(Inkusive allmän klinisk undersökning, evt lokalbedövning och nervblockad, inspektion och undersökning öga, behandling, eventuellt blodprov för serum. Tillkommer recept-/medicinkostnad.)

Hudproblem: från 875kr

(Inkl allmän klinisk undersökning, anamnes, eventuell provtagning, behandling. Tillkommer eventuell kostnad för provanalysen samt recept/medicin.)

Hältutredning: 1500kr , återbesök 1200kr

(Inkl Rörelsekontroll, evt. Longering, palpationer, böjprov, rådgivning, recept och evt remiss för vidare utredning med ytterligare diagnostik). 

Träckprov för kontroll av förekomst av blodmask och spolmask: 200kr/häst inklusive rådgivning. Obs! ingen odling för stora blodmasken. Resultat i EPG (eggs per gram) enligt McMastermetoden på eget lab. Tillkommer evt receptarvode för avmaskningsmedel om 50kr/djurägare (oavsett antal hästar).

Avlivning: Läs mer om hur en hästavlivning går till under ”Inför besöket

Priserna är inklusive åtgärd, material och medicinkostnader, dvs. Fast pris.

-sedering/lugnande och bult med avblodning: 1500 kr

-sedering och avlivning med injektion: 2500 kr

-sövning innan avlivning med injektion: 3500 kr

För borttransport av kroppen,  läs under ”inför besöket”,- om avlivning av häst. Evt kostnad för detta betalas till respektive firma.